Sazinieties ar mums!

Visas telpas ir iznomātas.

Pārdošanas un iznomāšanas nodaļas vadītāja

Elīna Ozola
Pillar Capital, AS

Mob.: +371 2563 3133
e-pasts:  elina.ozola@pillar.lv

www.pillar.lv