Jaunas A klases noliktavas Rīgā

Atbilstoši jaunākajiem ilgtspējīgas būvniecības standartiem mūsu noliktavu A kategorijas energoefektivitātes sertifikāts garantēs nomniekiem samazinātus izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem.
Projekts nodots ekspluatācijā 2021. gada 14. decembrī.

A6_2020_4K_3_0007_CC
index2

BREEAM sertifikāts

Noliktavas ēkas ir saņēmušas arī BREEAM sertifikātu, kas ir tiešs apliecinājums to ilgtspējai un energoefektivitātei. BREEAM ir starptautiski atzīts ēku ekoloģiskuma un ilgtspējīgas būvniecības kvalitātes rādītājs, kuru pielieto kā labāko praksi ēku būvniecībā visā Eiropā.