Sazinieties ar mums!

Uzziniet vairāk par nomas iespējām, telpu plānošanu un cenām.

Īpašuma attīstītājs

Pēteris Guļāns
Pillar Capital, AS

Tālr.: +371 67 005 667
e-pasts:  peteris.gulans@pillar.lv

www.pillar.lv