Sazinieties ar mums!

Uzziniet vairāk par nomas iespējām, telpu plānošanu un cenām.

Pārdošanas un iznomāšanas nodaļas vadītāja

Elīna Ozola
Pillar Capital, AS

Tālr.: +371 6701 5631
e-pasts:  elina.ozola@pillar.lv

www.pillar.lv